Beantwoord de vragen.

Taal op Facebook voorspelt persoonlijkheid.

Onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania hebben het taalgebruik van 750.000 gebruikers van Facebook geanalyseerd om inzicht te krijgen in het gedrag van verschillende persoonlijkheidstypen, zoals introverte en extraverte mensen.

Deelnemers vulden een persoonlijkheidsvragenlijst in en stelden hun statusupdates (berichten op Facebook) beschikbaar. De onderzoekers brachten het woordgebruik van deze personen vervolgens in beeld. Psychologen krijgen hierdoor een completer beeld van iemands leefwereld dan door de vragenlijsten die vroeger gebruikt werden. Aldus concluderen de onderzoekers in het tijdschrift PLOS ONE.

Voorspellend computermodel

Door het woordgebruik van de deelnemers te koppelen aan persoonlijkheidskenmerken, konden de onderzoekers een voorspellend computermodel ontwikkelen. Dat computermodel kan aan de hand van iemands woordgebruik voorspellingen doen over zijn of haar leeftijd, geslacht en antwoorden uit de persoonlijkheidstest. De voorspellingen bleken heel nauwkeurig. Alleen op basis van het taalgebruik in iemands statusupdates kon de computer met 92 procent nauwkeurigheid voorspellen of hij met een man of een vrouw te maken had. In de helft van de gevallen kon de leeftijd geschat worden met een afwijking van maximaal drie jaar. De persoonlijkheidskenmerken konden bijna even goed voorspeld worden als met de oude vragenlijsten.

Grote datasets

Het onderzoek bouwt voort op een lange traditie van onderzoek naar woordgebruik om de emotionele en mentale staat van mensen te begrijpen. In het verleden werd altijd een gesloten woordenschat-benadering gebruikt, waarin psychologen van tevoren een woordenlijst samenstelden. Om te onderzoeken hoe gelukkig iemand was, werden positieve woorden zoals tevreden, enthousiast en prachtig genoteerd en geteld. Een groot nadeel van deze test is dat hij alleen maar bepaalde aannames kan bevestigen, zoals: depressieve mensen gebruiken inderdaad vaker het woord triest dan niet-depressieve mensen. Nieuwe inzichten komen er niet mee aan het licht.

De reden dat psychologen toch lange tijd gebruikmaakten van deze methode was dat ze slechts kleine hoeveelheden proefpersonen konden bereiken. De grote datasets die de sociale media genereren, maken nieuwe kwantitatieve analyses mogelijk. 

Woordwolken

Woordwolk van een extraverte persoonlijkheid (boven) en een introverte persoonlijkheid (onder).

 Andrew Schwartz

De onderzoekers maakten zogenaamde word clouds die het taalgebruik van een bepaald persoonlijkheidstype in beeld brengen. Bij een extraverte persoonlijkheid horen bijvoorbeeld vooral woorden als feest en geweldige avond, terwijl in het taalgebruik van een introverte persoonlijkheid meer verwijzingen zijn te vinden naar Japanse media en emoticons.

                                                                 NAAR: NEMO KENNISLINK

Bron:

University of Pennsylvania. “Facebook data used to predict users’ age, gender and personality traits.” ScienceDaily, 26 Sep. 2013. Web. 14 Oct. 2013.

Taal op Facebook voorspelt persoonlijkheid – NEMO Kennislink

Enter your username and password to log into your account

Allready have an account?

Registration form

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.

login

Enter your email and password and start exploding killer features